Sách tiếng Việt
428 Đ 250
Để nói tiếng Anh tự nhiên /
DDC 428
Nhan đề Để nói tiếng Anh tự nhiên / Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận biên dịch
Nhan đề khác How to speak English
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả vật lý 245 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ - Đàm thoại
Tác giả(bs) CN Lê Huy Lâm
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Thuận
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000016208-10
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000010436, 3000012977
000 00000nam a2200000 4500
00120260
00211
004E6A4A7B1-9B74-4791-88DF-BD19A441023A
005201801220739
008130110s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180122073903|bvinhpq|c20171002150326|dvanpth|y20070622|zvanpth
082 |a428|bĐ 250
245 |aĐể nói tiếng Anh tự nhiên / |cLê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận biên dịch
246 |aHow to speak English
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh, |c2005
300 |a245 tr. ; |c21 cm
546 |aSong ngữ Anh - Việt
650 |aAnh ngữ - Đàm thoại
700 |aLê Huy Lâm
700 |aPhạm Văn Thuận
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000016208-10
852|bKho mượn|j(2): 3000010436, 3000012977
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/denoitienganhtunhien_lehuylam/pagethumbimage.jpg
890|a5|b481|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000012977 Kho mượn 428 Đ 250 Sách Tiếng Việt 5
2 3000010436 Kho mượn 428 Đ 250 Sách Tiếng Việt 4
3 1000016210 Kho đọc Sinh viên 428 Đ 250 Sách Tiếng Việt 3
4 1000016209 Kho đọc Sinh viên 428 Đ 250 Sách Tiếng Việt 2
5 1000016208 Kho đọc Sinh viên 428 Đ 250 Sách Tiếng Việt 1 Mất KLD
  1 of 1 
Nhận xét