Sách ngoại văn
428.3 S 86 T
Highly recommended :
DDC 428.3
Tác giả CN Stott, Trish
Nhan đề Highly recommended : English for the hotel and catering industry. Student's book / Trish Stott, Rod Revell
Lần xuất bản (First published 2004)
Thông tin xuất bản New York : Oxford University Press, 2006, 2009
Mô tả vật lý 112 p.: ill. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề English language - Tourism English
Môn học Tiếng Anh du lịch
Tác giả(bs) CN Revell, Rod
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000020681-2
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000023340-6
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000004513
000 00000nam a2200000 4500
00120180
00212
0046FA04089-E068-4B86-9B99-E49F5E4195C4
005201601290954
008130110s2006 xxu eng
0091 0
020 |a0194574636
039|a20160129095414|bvanpth|c20150319151008|dhientrang|y20070418|zoanhntk
082 |a428.3|bS 86 T
100 |aStott, Trish
245 |aHighly recommended : |bEnglish for the hotel and catering industry. Student's book / |cTrish Stott, Rod Revell
250 |a(First published 2004)
260 |aNew York : |bOxford University Press, |c2006, 2009
300 |a112 p.: ill. ; |c27 cm|e1 CD-ROM (BG 19963)
650 |aEnglish language - Tourism English
690|aTiếng Anh du lịch
700 |aRevell, Rod
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000020681-2
852|bKho mượn|j(7): 3000023340-6
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000004513
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tienganh/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/highlyrecommended_studentsbook_trish stott_rod revell/000biathumbimage.jpg
890|a10|b19|c2|d19
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000023346 Kho mượn 428.3 S 86 T Sách ngoại văn 10
2 3000023345 Kho mượn 428.3 S 86 T Sách ngoại văn 9
3 3000023344 Kho mượn 428.3 S 86 T Sách ngoại văn 8
4 3000023343 Kho mượn 428.3 S 86 T Sách ngoại văn 7
5 3000023342 Kho mượn 428.3 S 86 T Sách ngoại văn 6
6 3000023341 Kho mượn 428.3 S 86 T Sách ngoại văn 5
7 3000023340 Kho mượn 428.3 S 86 T Sách ngoại văn 4
8 1000020682 Kho đọc Sinh viên 428.3 S 86 T Sách ngoại văn 3
9 1000020681 Kho đọc Sinh viên 428.3 S 86 T SGH 2
10 2000004513 Kho tham khảo (SDH cũ) 428.3 S 86 T Sách ngoại văn 1 + 1 CD-ROM (BG 19963)
  1 of 1 
Nhận xét