Sách ngoại văn
428.4 R 71 B
World class readings 1 :
DDC 428.4
Tác giả CN Rogers, Bruce
Nhan đề World class readings 1 : High beginning. A reading skills text / Bruce Rogers
Thông tin xuất bản New York : McGraw - Hill, 2005
Mô tả vật lý 172 tr. : minh họa ; 25 cm
Thuật ngữ chủ đề English language - Reading skill text
Thuật ngữ chủ đề English language - Textbooks for foreign speakers
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000004303
000 00000nam a2200000 4500
00119808
00212
004F13DE78C-C15D-486C-80D4-A7788601B20C
005201809240923
008130110s2005 xxu eng
0091 0
020 |a0071247920
039|a20180924092357|btrangtran|c20170331165001|dvinhpq|y20061225|zhoannq
082 |a428.4|bR 71 B
100 |aRogers, Bruce
245 |aWorld class readings 1 : |bHigh beginning. A reading skills text / |cBruce Rogers
260 |aNew York : |bMcGraw - Hill, |c2005
300 |a172 tr. : |bminh họa ; |c25 cm
650 |aEnglish language - Reading skill text
650 |aEnglish language - Textbooks for foreign speakers
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000004303
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/worldclassreadings1_brucerogers/pagethumbimage.jpg
890|a1|b15|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000004303 Kho tham khảo (SDH cũ) 428.4 R 71 B Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Nhận xét