Sách tiếng Việt
532 Tr 121 Đ
Thủy lực đại cương :
DDC 532
Tác giả CN Trần Văn Đắc
Nhan đề Thủy lực đại cương : Dùng cho sinh viên ngành dân dụng, công nghiệp và công nghệ môi trường / Trần Văn Đắc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2004
Mô tả vật lý 278 tr. : ảnh ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Thủy lực
Môn học Thủy lực môi trường
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000015638-40
Địa chỉ Kho mượn(6): 3000009909-13, 3000009953
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000004207
000 00000nam a2200000 4500
00118972
00211
0046597E4C3-0AFF-43B3-8EB9-9B6D38AC6B37
005201605121548
008130110s2004 vm| vie
0091 0
039|a20160512154859|boanhntk|c20130305160113|doanhntk|y20060505|zkiemtra
041 |aViệt Nam
082 |a532|bTr 121 Đ
100 |aTrần Văn Đắc
245 |aThủy lực đại cương : |bDùng cho sinh viên ngành dân dụng, công nghiệp và công nghệ môi trường / |cTrần Văn Đắc
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2004
300 |a278 tr. : |bảnh ; |c27 cm
650 |aThủy lực
690|aThủy lực môi trường
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000015638-40
852|bKho mượn|j(6): 3000009909-13, 3000009953
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000004207
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/500_tunhien_toan/530_vatlyhoc/thuy luc dai cuong_tran van dac_001smallthumb.jpg
890|a10|b141|c1|d27
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000015638 Kho đọc Sinh viên 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 1
2 1000015639 Kho đọc Sinh viên 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 2
3 1000015640 Kho đọc Sinh viên 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 3
4 2000004207 Kho tham khảo (SDH cũ) 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 10
5 3000009909 Kho mượn 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 5
6 3000009910 Kho mượn 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 6
7 3000009911 Kho mượn 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 7
8 3000009912 Kho mượn 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 8
9 3000009913 Kho mượn 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 9
10 3000009953 Kho mượn 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1