Sách tiếng Việt
532 Tr 121 Đ
Thủy lực đại cương :
DDC 532
Tác giả CN Trần Văn Đắc
Nhan đề Thủy lực đại cương : Dùng cho sinh viên ngành dân dụng, công nghiệp và công nghệ môi trường / Trần Văn Đắc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2004
Mô tả vật lý 278 tr. : ảnh ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Thủy lực
Môn học Thiết bị năng lượng tàu thủy và Đồ án môn học
Môn học Thủy lực môi trường
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000015638-40
Địa chỉ Kho mượn(6): 3000009909-13, 3000009953
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000004207
000 00000nam a2200000 4500
00118972
00211
0046597E4C3-0AFF-43B3-8EB9-9B6D38AC6B37
005201709120925
008130110s2004 vm| vie
0091 0
039|a20170912092500|bvanpth|c20170912092446|dvanpth|y20060505|zkiemtra
041 |aViệt Nam
082 |a532|bTr 121 Đ
100 |aTrần Văn Đắc
245 |aThủy lực đại cương : |bDùng cho sinh viên ngành dân dụng, công nghiệp và công nghệ môi trường / |cTrần Văn Đắc
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2004
300 |a278 tr. : |bảnh ; |c27 cm
650 |aThủy lực
690 |aThiết bị năng lượng tàu thủy và Đồ án môn học
690|aThủy lực môi trường
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000015638-40
852|bKho mượn|j(6): 3000009909-13, 3000009953
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000004207
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/500_tunhien_toan/530_vatlyhoc/thuy luc dai cuong_tran van dac_001smallthumb.jpg
890|a10|b141|c1|d27
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000015638 Kho đọc Sinh viên 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 1
2 1000015639 Kho đọc Sinh viên 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 2
3 1000015640 Kho đọc Sinh viên 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 3
4 2000004207 Kho tham khảo (SDH cũ) 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 10
5 3000009909 Kho mượn 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 5
6 3000009910 Kho mượn 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 6
7 3000009911 Kho mượn 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 7
8 3000009912 Kho mượn 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 8
9 3000009913 Kho mượn 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 9
10 3000009953 Kho mượn 532 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Nhận xét