Sách tiếng Việt
306.09597 C 460
Cơ sở văn hóa Việt Nam /
DDC 306.09597
Nhan đề Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Quốc Vượng và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2004, 2011, 2013
Thông tin xuất bản Tái bản lần thứ 6, 13, 15
Mô tả vật lý 288 tr., 303 tr. : ảnh màu ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam - Văn hóa
Môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn Chí Bền
Tác giả(bs) CN Tô Ngọc Thanh
Tác giả(bs) CN Trần Quốc Vượng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000015624, 1000021433-4
Địa chỉ Kho mượn(8): 3000025902-9
000 00000nam a2200000 4500
00118963
00211
0049BB6D32B-4538-4BC8-9F1F-5DE5287321B7
005201410241135
008130110s20042011vm| vie
0091 0
039|a20141024113535|bvanpth|c20141024113325|dvanpth|y20060504|zkiemtra
082 |a306.09597|bC 460
245 |aCơ sở văn hóa Việt Nam / |cTrần Quốc Vượng và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2004, 2011, 2013
260 |aTái bản lần thứ 6, 13, 15
300 |a288 tr., 303 tr. : |bảnh màu ; |c21 cm
650 |aViệt Nam - Văn hóa
690|aCơ sở văn hóa Việt Nam
700 |aNguyễn Chí Bền
700 |aTô Ngọc Thanh
700 |aTrần Quốc Vượng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000015624, 1000021433-4
852|bKho mượn|j(8): 3000025902-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/cosovanhoavietnam_tranquocvuong/0cosovanhoavietnam_tranquocvuongthumbimage.jpg
890|a11|b182|c1|d7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000025909 Kho mượn 306.09597 C 460 Sách Tiếng Việt 11
2 3000025908 Kho mượn 306.09597 C 460 Sách Tiếng Việt 10
3 3000025907 Kho mượn 306.09597 C 460 Sách Tiếng Việt 9
4 3000025906 Kho mượn 306.09597 C 460 Sách Tiếng Việt 8
5 3000025905 Kho mượn 306.09597 C 460 Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:06-12-2018
6 3000025904 Kho mượn 306.09597 C 460 Sách Tiếng Việt 6
7 3000025903 Kho mượn 306.09597 C 460 Sách Tiếng Việt 5
8 3000025902 Kho mượn 306.09597 C 460 Sách Tiếng Việt 4
9 1000021434 Kho đọc Sinh viên 306.09597 C 460 Sách Tiếng Việt 3
10 1000021433 Kho đọc Sinh viên 306.09597 C 460 Sách Tiếng Việt 2
  1  2 of 2 
Nhận xét