Sách tiếng Việt
150
Vì sao tôi khổ /
DDC 150
Tác giả CN Nguyên Minh
Nhan đề Vì sao tôi khổ / Nguyên Minh
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp, 2006
Mô tả vật lý 108 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Tâm lý học
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam a2200000 4500
001187939
00211
0043CD430E9-9F52-4F02-AEB6-19D118DD4F49
005202308101557
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20230810155715|bluuyen|y20230810155641|zluuyen
082 |a150
100 |aNguyên Minh
245 |aVì sao tôi khổ / |cNguyên Minh
260 |aTp. Hồ Chí Minh: |bNxb. Tổng hợp, |c2006
300 |a108 tr. ; |c21 cm
650 |aTâm lý học
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/150_tamlyhoc/visaotoikho_nguyenminh/0vi sao toi kho_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét