Luận văn, luận án
639.34 Ng 527 Th
Ảnh hưởng của hàm lượng DHA Protein Selco và vitamin C bổ sung vào thức ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá khoang cổ cam (Amphiprion percula Lacepède, 1802) /
DDC 639.34
Tác giả CN Nguyễn Thị Thúy
Nhan đề Ảnh hưởng của hàm lượng DHA Protein Selco và vitamin C bổ sung vào thức ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá khoang cổ cam (Amphiprion percula Lacepède, 1802) / Nguyễn Thị Thúy; Nguyễn Tấn Sỹ: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 58 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Cá cảnh-Kỹ thuật nuôi
Thuật ngữ chủ đề Cá Khoang cổ-Đặc điểm sinh học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tấn Sỹ: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000008403
000 00000nam a2200000 # 4500
001187935
00216
0047C393758-9429-4671-9A1F-D5F57D3CDC52
005202307071134
008 2023
0091 0
039|a20230707113440|bvanpth|y20230707104826|zluuyen
082 |a639.34|bNg 527 Th
100 |aNguyễn Thị Thúy
245 |aẢnh hưởng của hàm lượng DHA Protein Selco và vitamin C bổ sung vào thức ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá khoang cổ cam (Amphiprion percula Lacepède, 1802) / |cNguyễn Thị Thúy; Nguyễn Tấn Sỹ: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a58 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn thạc sĩ
650 |aCá cảnh|xKỹ thuật nuôi
650 |aCá Khoang cổ|xĐặc điểm sinh học
700 |aNguyễn Tấn Sỹ: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000008403
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000008403 Kho tham khảo (SDH cũ) 639.34 Ng 527 Th Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét