Luận văn, luận án
595.34 Ng 527 Th
Nghiên cứu ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ với một số yếu tố sinh thái lên giáp xác chân chèo (Copepoda) /
DDC 595.34
Tác giả CN Nguyễn Thị Thủy
Nhan đề Nghiên cứu ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ với một số yếu tố sinh thái lên giáp xác chân chèo (Copepoda) / Nguyễn Thị Thủy; Lê Minh Hoàng, Đinh Văn Khương: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 189 tr. : ảnh ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng Thủy sản. Luận án Tiến sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Giáp xác-Đặc điểm sinh học
Tác giả(bs) CN Đinh Văn Khương: GVHD
Tác giả(bs) CN Lê Minh Hoàng: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000008404
000 00000nam a2200000 4500
001187933
00216
0043ECC88E1-DBFA-4A69-80BB-ACA760A90E46
005202307071457
008 2023
0091 0
039|a20230707145716|bvanpth|c20230707142521|dvanpth|y20230707103024|zluuyen
082 |a595.34|bNg 527 Th
100 |aNguyễn Thị Thủy
245 |aNghiên cứu ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ với một số yếu tố sinh thái lên giáp xác chân chèo (Copepoda) / |cNguyễn Thị Thủy; Lê Minh Hoàng, Đinh Văn Khương: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a189 tr. : |bảnh ; |c27 cm|ephụ lục, 2 bản tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh
490 |aNgành Nuôi trồng Thủy sản. Luận án Tiến sĩ.
650 |aGiáp xác|xĐặc điểm sinh học
700 |aĐinh Văn Khương: GVHD
700 |aLê Minh Hoàng: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000008404
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/02biatiensithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000008404 Kho tham khảo (SDH cũ) 595.34 Ng 527 Th Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1 2 bản tóm tắt Anh, Việt
  1 of 1 
Nhận xét