Luận văn, luận án
595.34 Đ 406 N
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh trưởng, sinh sản và nuôi sinh khối Copepoda Pseudodiaptomus annandalei (Sewell, 1919) trong điều kiện biến đổi khí hậu /
DDC 595.34
Tác giả CN Đoàn Xuân Nam
Nhan đề Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh trưởng, sinh sản và nuôi sinh khối Copepoda Pseudodiaptomus annandalei (Sewell, 1919) trong điều kiện biến đổi khí hậu / Đoàn Xuân Nam; Phạm Quốc Hùng, Đinh Văn Khương: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 127 tr. : ảnh ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng Thủy sản. Luận án Tiến sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Giáp xác-Đặc điểm sinh học
Tác giả(bs) CN Đinh Văn Khương: GVHD
Tác giả(bs) CN Phạm Quốc Hùng: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000008405
000 00000nam a2200000 4500
001187932
00216
0040BEE653D-FB89-4E77-B077-6659F9499D55
005202307071457
008 2023
0091 0
039|a20230707145713|bvanpth|y20230707101929|zluuyen
082 |a595.34|bĐ 406 N
100 |aĐoàn Xuân Nam
245 |aNghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh trưởng, sinh sản và nuôi sinh khối Copepoda Pseudodiaptomus annandalei (Sewell, 1919) trong điều kiện biến đổi khí hậu / |cĐoàn Xuân Nam; Phạm Quốc Hùng, Đinh Văn Khương: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a127 tr. : |bảnh ; |c27 cm|ephụ lục, 2 bản tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh
490 |aNgành Nuôi trồng Thủy sản. Luận án Tiến sĩ.
650 |aGiáp xác|xĐặc điểm sinh học
700 |aĐinh Văn Khương: GVHD
700 |aPhạm Quốc Hùng: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000008405
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/02biatiensithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000008405 Kho tham khảo (SDH cũ) 595.34 Đ 406 N Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1 2 bản tóm tắt Anh, Việt
  1 of 1 
Nhận xét