Sách ngoại văn
621
High-Voltage Engineering /
DDC 621
Tác giả CN Naidu, M S
Nhan đề High-Voltage Engineering / M S Naidu, V Kamaraju
Thông tin xuất bản McGraw Hill Education, 2013
Mô tả vật lý 547 p.
Thuật ngữ chủ đề Breakdown in Solid Dielectrics
Tác giả(bs) CN Kamaraju, V
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001187927
00212
0040FFB154C-7DB2-4577-B524-6542BBBA8275
005202306281513
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20230628151308|zngavt
082 |a621
100 |aNaidu, M S
245 |aHigh-Voltage Engineering / |cM S Naidu, V Kamaraju
260 |aMcGraw Hill Education, |c2013
300 |a547 p.
650 |aBreakdown in Solid Dielectrics
700 |aKamaraju, V
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/highvoltageengineering_msnaidu/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét