Luận văn, luận án
621
Design and Parametric Simulation of Radially Oriented Electromagnetic Actuators /
DDC 621
Tác giả CN Bosworth, Will
Nhan đề Design and Parametric Simulation of Radially Oriented Electromagnetic Actuators / Will Bosworth
Thông tin xuất bản Massachusetts institute of technology, 2011
Mô tả vật lý 92 P.
Tùng thư Luận án Tiến sĩ
Thuật ngữ chủ đề Radially Oriented Electromagnetic Transducer
Tác giả(bs) CN Aexander H. Slocum
Tác giả(bs) CN Hardt, David E.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001187862
00216
00461A34909-79B2-4C93-8A7B-1F87961E54D6
005202306261610
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20230626161007|zngavt
082 |a621
100 |aBosworth, Will
245 |aDesign and Parametric Simulation of Radially Oriented Electromagnetic Actuators / |cWill Bosworth
260 |aMassachusetts institute of technology, |c2011
300 |a92 P.
490 |aLuận án Tiến sĩ
650 |aRadially Oriented Electromagnetic Transducer
700 |aAexander H. Slocum
700|aHardt, David E.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/doan/luanan/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/designandparametric_willbosworth/0page_01thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c1|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét