Sách ngoại văn
370
Creating significant learning experiences, revised and updated :
DDC 370
Tác giả CN Fink, L. Dee
Nhan đề Creating significant learning experiences, revised and updated : An Integrated Approach to Designing College Courses / L. Dee Fink
Thông tin xuất bản America : Copyright, 2013
Mô tả vật lý 354 P.
Thuật ngữ chủ đề Designing Significant Learning
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001186482
00212
0043D5ED173-F095-4168-A0FF-3D1481E832D6
005202305290818
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20230529081830|bngavt|y20230529081805|zngavt
082 |a370
100 |aFink, L. Dee
245 |aCreating significant learning experiences, revised and updated : |bAn Integrated Approach to Designing College Courses / |cL. Dee Fink
260 |aAmerica : |bCopyright, |c2013
300 |a354 P.
650 |aDesigning Significant Learning
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/370_giaoduc/creatingsignificant_ldeefink/0page_001thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c1|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét