Luận văn, luận án
621
A Frequency Domain Strip Theory Applied to the Seakeeping of the Zumwalt-Class Destroyer /
DDC 621
Tác giả CN Erselcan, Ilkay Ozer
Nhan đề A Frequency Domain Strip Theory Applied to the Seakeeping of the Zumwalt-Class Destroyer / Ilkay Ozer Erselcan
Thông tin xuất bản Massachusetts institute of technology, 2010
Mô tả vật lý 88 p.
Tùng thư Luận án Tiến sĩ
Thuật ngữ chủ đề Formulation and solution
Tác giả(bs) CN Hardt, David E.
Tác giả(bs) CN Triantafyllou, Michael S.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001186480
00216
004FD3F67E6-862C-4273-AB65-8D6825731969
005202305261507
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230526150723|zngavt
082 |a621
100 |aErselcan, Ilkay Ozer
245 |aA Frequency Domain Strip Theory Applied to the Seakeeping of the Zumwalt-Class Destroyer / |cIlkay Ozer Erselcan
260 |aMassachusetts institute of technology, |c2010
300 |a88 p.
490 |aLuận án Tiến sĩ
650 |aFormulation and solution
700 |aHardt, David E.
700|aTriantafyllou, Michael S.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/doan/luanan/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/afrequencydomain_ilkayozererselcan/0page_01thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c1|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét