Khóa luận
658
Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nhân Phước /
DDC 658
Tác giả CN Đoàn Minh Hằng
Nhan đề Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nhân Phước / Đoàn Minh Hằng; Đặng Hoàng Xuân Huy: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 107 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kinh tế. Ngành Quản trị kinh doanh. Khóa 60
Phụ chú Chỉ có bản mềm
Thuật ngữ chủ đề Năng lực cạnh tranh
Tác giả(bs) CN Đặng Hoàng Xuân Huy: GVHD
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam a2200000 4500
001186368
00215
004F5B9222A-51B4-460B-9FB6-7C093CC637F3
005202305231508
008130110s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230523150804|zluuyen
082 |a658
100 |aĐoàn Minh Hằng
245 |aNâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nhân Phước / |cĐoàn Minh Hằng; Đặng Hoàng Xuân Huy: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a107 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Kinh tế. Ngành Quản trị kinh doanh. Khóa 60
500|aChỉ có bản mềm
650 |aNăng lực cạnh tranh
700 |aĐặng Hoàng Xuân Huy: GVHD
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét