Sách tiếng Việt
332.01 Gi 108
Giáo trình tài chính tiền tệ /
DDC 332.01
Nhan đề Giáo trình tài chính tiền tệ / Nguyễn Hòa Nhân (chủ biên) và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2012
Mô tả vật lý 343 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang tài liệu ghi: Khoa Tài chính - Ngân hàng. Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Thuật ngữ chủ đề Tài chính - Tiền tệ
Tác giả(bs) CN Lâm Chí Dũng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hòa Nhân
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000023032-4
Địa chỉ Kho mượn(6): 3000030664-9
000 00000nam a2200000 4500
00118302
00211
0041C6E5482-6B8C-467B-90CC-5CF51CD1D6D4
005201701030828
008130110s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170103082759|bvinhpq|c20130103|dvanpth|y20051207|zhoannq
082 |a332.01|bGi 108
245 |aGiáo trình tài chính tiền tệ / |cNguyễn Hòa Nhân (chủ biên) và những người khác
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2012
300 |a343 tr. ; |c24 cm
500 |aĐầu trang tài liệu ghi: Khoa Tài chính - Ngân hàng. Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
650 |aTài chính - Tiền tệ
700 |aLâm Chí Dũng
700 |aNguyễn Hòa Nhân
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000023032-4
852|bKho mượn|j(6): 3000030664-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/gttaichinhtiente_nguyenhoanhan/page thumbimage.jpg
890|a9|b33|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000030669 Kho mượn 332.01 Gi 108 Sách Tiếng Việt 9
2 3000030668 Kho mượn 332.01 Gi 108 Sách Tiếng Việt 8
3 3000030667 Kho mượn 332.01 Gi 108 Sách Tiếng Việt 7
4 3000030666 Kho mượn 332.01 Gi 108 Sách Tiếng Việt 6
5 3000030665 Kho mượn 332.01 Gi 108 Sách Tiếng Việt 5
6 3000030664 Kho mượn 332.01 Gi 108 Sách Tiếng Việt 4
7 1000023034 Kho đọc Sinh viên 332.01 Gi 108 Sách Tiếng Việt 3
8 1000023033 Kho đọc Sinh viên 332.01 Gi 108 Sách Tiếng Việt 2
9 1000023032 Kho đọc Sinh viên 332.01 Gi 108 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét