Sách tiếng Việt
320
Ánh chớp tư duy :
DDC 320
Tác giả CN Maktoum, Mohammed Bin Rashidal
Nhan đề Ánh chớp tư duy : Lấy cảm hứng từ những phát biểu tại hội nghị cấp cao chính phủ năm 2013 / Mohammed Bin Rashidal Maktoum, Minh Triết - dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2016
Mô tả vật lý 143 tr.
Tác giả(bs) CN Minh Triết - dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001179581
00211
0043D7A34C0-9047-4430-84CC-FFBE57A7A661
005202303171559
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20230317155934|zngavt
082 |a320
100 |aMaktoum, Mohammed Bin Rashidal
245 |aÁnh chớp tư duy : |bLấy cảm hứng từ những phát biểu tại hội nghị cấp cao chính phủ năm 2013 / |cMohammed Bin Rashidal Maktoum, Minh Triết - dịch
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2016
300 |a143 tr.
700 |aMinh Triết - dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/320_chinhtrihoc/anhchoptuduy_mohammedbinrashidalmaktoum/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét