Sách tiếng Việt
005.8
Bảo mật nhập môn :
DDC 005.8
Tác giả CN Phạm Huy Hoàng
Nhan đề Bảo mật nhập môn : Bảo mật cơ bản cho developer / Phạm Huy Hoàng
Thông tin xuất bản Hà Nội
Mô tả vật lý 51tr.
Thuật ngữ chủ đề Bảo mật dữ liệu
Thuật ngữ chủ đề Cơ sở dữ liệu
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001179573
00211
004730AEBC8-2C47-4319-BFCC-F251901C5B82
005202303171550
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230317155037|zngavt
082 |a005.8
100 |aPhạm Huy Hoàng
245 |aBảo mật nhập môn : |bBảo mật cơ bản cho developer / |cPhạm Huy Hoàng
260 |aHà Nội
300 |a51tr.
650 |aBảo mật dữ liệu
650 |aCơ sở dữ liệu
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/baomatnhapmon_phamhuyhoang/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét