Sách ngoại văn
621
Electromagnetic Field Theory and Transmission Lines /
DDC 621
Tác giả CN Raju, G.S.N.
Nhan đề Electromagnetic Field Theory and Transmission Lines / G.S.N. Raju
Thông tin xuất bản Southampton : Boston, 2008
Mô tả vật lý 606 p.
Thuật ngữ chủ đề Guided Waves
Thuật ngữ chủ đề Steady Magnetic Fields
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001179571
00212
004E7775283-B415-49E8-AF6A-DDCF77A53385
005202303171539
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20230317153914|zngavt
082 |a621
100 |aRaju, G.S.N.
245 |aElectromagnetic Field Theory and Transmission Lines / |cG.S.N. Raju
260 |aSouthampton : |bBoston, |c2008
300 |a606 p.
650 |aGuided Waves
650 |aSteady Magnetic Fields
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/electromagneticfield_gsnraju/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét