Sách ngoại văn
670
Programmable automation technologies : an introduction to CNC, robotics and PLCs /
DDC 670
Tác giả CN Kandray, Daniel E.
Nhan đề Programmable automation technologies : an introduction to CNC, robotics and PLCs / Daniel E. Kandray.
Thông tin xuất bản New York : Industrial Press, 2010
Mô tả vật lý 526 P.
Thuật ngữ chủ đề Computer Numerical Control
Thuật ngữ chủ đề Miscellaneous Functions
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001179555
00212
004714C5EB3-9941-4623-ACB7-DEA18A40AD25
005202303171624
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20230317162445|bngavt|y20230317150106|zngavt
082 |a670
100 |aKandray, Daniel E.
245 |aProgrammable automation technologies : an introduction to CNC, robotics and PLCs / |cDaniel E. Kandray.
260 |aNew York : |bIndustrial Press, |c2010
300 |a526 P.
650 |aComputer Numerical Control
650 |aMiscellaneous Functions
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/programmableautomationtechnologies_ danielekandray/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét