Sách ngoại văn
345
Basic concepts of criminal law /
DDC 345
Tác giả CN Fletcher, George P.
Nhan đề Basic concepts of criminal law / George P. Fletcher.
Thông tin xuất bản New York : Oxford University Press, 1998
Mô tả vật lý 236 P.
Thuật ngữ chủ đề Irrelevant Mistakes
Thuật ngữ chủ đề Relevant versus
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001179552
00212
0041B56B9D6-D19E-44B2-9EBD-F3BE4B6F7458
005202303171439
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|y20230317143957|zngavt
082 |a345
100 |aFletcher, George P.
245 |aBasic concepts of criminal law / |cGeorge P. Fletcher.
260 |aNew York : |bOxford University Press, |c1998
300 |a236 P.
650 |aIrrelevant Mistakes
650 |aRelevant versus
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/340_luathoc/basicconceptsofcriminallaw_georgepfletcher/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét