Sách ngoại văn
340
Asian data privacy laws :
DDC 340
Tác giả CN Greenleaf, Graham
Nhan đề Asian data privacy laws : trade and human rights perspectives / Graham Greenleaf.
Thông tin xuất bản New York : Oxford University Press, 2014
Mô tả vật lý 688 P.
Thuật ngữ chủ đề Data privacy standards
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001179551
00212
004F3BFBE34-8439-46C1-8E4E-E607CE3E5B6D
005202303171430
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230317143018|zngavt
082 |a340
100 |aGreenleaf, Graham
245 |aAsian data privacy laws : |btrade and human rights perspectives / |cGraham Greenleaf.
260 |aNew York : |bOxford University Press, |c2014
300 |a688 P.
650 |aData privacy standards
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/340_luathoc/asiandataprivacylaws_grahamgreenleaf/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét