Sách ngoại văn
364
A history of crime and criminal justice in America /
DDC 364
Tác giả CN Oliver, Willard M.
Nhan đề A history of crime and criminal justice in America / Willard M. Oliver, James F. Hilgenberg
Thông tin xuất bản North Carolina : Carolina Academic Press, 2018
Mô tả vật lý 534 p,
Thuật ngữ chủ đề American History
Tác giả(bs) CN Hilgenberg, James F.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001179515
00212
0047D18AE10-65DB-4E6F-ADB2-73A04AA31587
005202303161611
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20230316161151|zngavt
082 |a364
100 |aOliver, Willard M.
245 |aA history of crime and criminal justice in America / |cWillard M. Oliver, James F. Hilgenberg
260 |aNorth Carolina : |bCarolina Academic Press, |c2018
300 |a534 p,
650 |aAmerican History
700 |aHilgenberg, James F.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/ahistoryofcrimeandcriminaliustice_willardmoliver/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét