Sách ngoại văn
378.1
Teaching, learning, and research in higher education :
DDC 378.1
Tác giả CN Tennant, Mark
Nhan đề Teaching, learning, and research in higher education : a critical approach / Mark Tennant, Cathi McMullen, and Dan Kaczynski.
Thông tin xuất bản New York : Routledge, 2020
Thuật ngữ chủ đề Postgraduate Research Education
Tác giả(bs) CN Kaczynski, Dan
Tác giả(bs) CN McMullen, Cathi
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001179503
00212
00474C44E85-88B5-4257-BCAC-2FB0971F225F
005202303161550
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20230316155022|zngavt
082 |a378.1
100 |aTennant, Mark
245 |aTeaching, learning, and research in higher education : |ba critical approach / |cMark Tennant, Cathi McMullen, and Dan Kaczynski.
260 |aNew York : |bRoutledge, |c2020
650 |aPostgraduate Research Education
700 |aKaczynski, Dan
700 |aMcMullen, Cathi
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/370_giaoduc/teachinglearning_ marktennant/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét