Sách tiếng Việt
658
Bí quyết dể trở thành CEO xuất sắc :
DDC 658
Tác giả CN Fox, Jeffrey J.
Nhan đề Bí quyết dể trở thành CEO xuất sắc : Những bí quyết để đạt tớivị trí cao nhất của bất kỳ tổ chức nào / Jeffrey J. Fox
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội
Mô tả vật lý 77 tr.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001179490
00211
004045F53B5-C2D5-41A8-B5E5-C1B7F3D8F6EA
005202303161509
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20230316150957|zngavt
082 |a658
100 |aFox, Jeffrey J.
245 |aBí quyết dể trở thành CEO xuất sắc : |bNhững bí quyết để đạt tớivị trí cao nhất của bất kỳ tổ chức nào / |cJeffrey J. Fox
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội
300 |a77 tr.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/8biquyetdetrothanhceoxs_jeffreyjfox/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét