Sách tiếng Việt
658
Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả :
DDC 658
Tác giả CN Bruce, Andy
Nhan đề Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả : Tư Duy Chiến Lược / Andy Bruce & Ken Langdon, Lê Ngọc Phương Anh dịch
Thông tin xuất bản Tp Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, 2004
Mô tả vật lý 80 tr.
Tác giả(bs) CN Langdon, Ken
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Phương Anh dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001179489
00211
004ECD0394F-816C-4002-97DC-BC9F2810A73B
005202303161500
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20230316150015|zngavt
082 |a658
100 |aBruce, Andy
245 |aCẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả : |bTư Duy Chiến Lược / |cAndy Bruce & Ken Langdon, Lê Ngọc Phương Anh dịch
260 |aTp Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp Hồ Chí Minh, |c2004
300 |a80 tr.
700 |aLangdon, Ken
700 |aLê Ngọc Phương Anh dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/tuduychienluoc_andybruce/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét