Sách tiếng Việt
658.3
Quản lý nhóm :
DDC 658.3
Tác giả CN Heller, Robert
Nhan đề Quản lý nhóm : Managing teams / Robert Heller, Nguyễn Đô. dịch
Thuật ngữ chủ đề Lãnh đạo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đô. dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001179486
00211
004D9376BB1-C3A3-4A82-915B-F263B1F203E0
005202303161431
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20230316143134|zngavt
082 |a658.3
100 |aHeller, Robert
245 |aQuản lý nhóm : |bManaging teams / |cRobert Heller, Nguyễn Đô. dịch
650 |aLãnh đạo
700 |aNguyễn Đô. dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/quanlynhom_robertheller/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét