Sách tiếng Việt
659.1
100 ý tưởng viết quảng cáo tuyệt hay :
DDC 659.1
Tác giả CN Maslen, Andy
Nhan đề 100 ý tưởng viết quảng cáo tuyệt hay : Từ những công ty hàng đầu trên khắp thế giới / Andy Maslen, Trần Thị Kim Cúc - dịch
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018
Mô tả vật lý 321 tr.
Thuật ngữ chủ đề Quảng cáo
Thuật ngữ chủ đề Ý tưởng - Kinh doanh
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001179485
00211
004412C5FE4-F4EE-4DEC-B7DE-6E18DC97826F
005202303161424
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20230316142455|zngavt
082 |a659.1
100 |aMaslen, Andy
245 |a100 ý tưởng viết quảng cáo tuyệt hay : |bTừ những công ty hàng đầu trên khắp thế giới / |cAndy Maslen, Trần Thị Kim Cúc - dịch
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2018
300 |a321 tr.
650 |aQuảng cáo
650 |aÝ tưởng - Kinh doanh
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/100ytuongvietquangcao_ andymaslen/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét