Sách tiếng Việt
843.5
Candide Chàng ngây thơ /
DDC 843.5
Tác giả CN Voltaire
Nhan đề Candide Chàng ngây thơ / Voltaire, Tế Xuyên - dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tri thức, 2017
Mô tả vật lý 115 tr.
Thuật ngữ chủ đề Tiểu thuyết
Thuật ngữ chủ đề Văn học trung đại
Tác giả(bs) CN Tế Xuyên - dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001179484
00211
00476B0F8E8-09A7-4254-ABFA-4DA98F763687
005202303161417
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20230316141740|zngavt
082 |a843.5
100 |aVoltaire
245 |aCandide Chàng ngây thơ / |cVoltaire, Tế Xuyên - dịch
260 |aHà Nội : |bTri thức, |c2017
300 |a115 tr.
650 |aTiểu thuyết
650 |aVăn học trung đại
700 |aTế Xuyên - dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/800_vanhoc_tutuhoc/840_vanhocngonnguromanh/changngaytho_ voltaire/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét