Sách tiếng Việt
658.4 B 510 D
Quản trị chiến lược /
DDC 658.4
Tác giả CN Bùi Văn Danh
Nhan đề Quản trị chiến lược / Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi
Nhan đề khác Strategic Managerment
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2011
Mô tả vật lý 282 tr. ; 24 cm
Phụ chú Dùng cho sinh viên trường Đại học, Cao học, khối Quản trị Kinh doanh - Kinh tế và các Nhà Quản trị
Tóm tắt Lý thuyết cơ bản và hiện đại. Câu hỏi trắc nghiệm. Nghiên cứu tình huống. Giải thích thuật ngữ chuyên ngành Anh - Việt.
Thuật ngữ chủ đề Quản trị chiến lược
Tác giả(bs) CN Lê Quang Khôi
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Dung
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000023104-6
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000030832-8
000 00000nam a2200000 4500
00117775
00211
00412317DEE-B251-4EE7-A2FF-923903AB4F7E
005201601121448
008130110s2011 vm| vie
0091 0
039|a20160112144814|bngavt|c20130105|dvanpth|y20050919|zhoannq
082 |a658.4|bB 510 D
100 |aBùi Văn Danh
245 |aQuản trị chiến lược / |cBùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi
246 |aStrategic Managerment
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bPhương Đông, |c2011
300 |a282 tr. ; |c24 cm
500 |aDùng cho sinh viên trường Đại học, Cao học, khối Quản trị Kinh doanh - Kinh tế và các Nhà Quản trị
520 |aLý thuyết cơ bản và hiện đại. Câu hỏi trắc nghiệm. Nghiên cứu tình huống. Giải thích thuật ngữ chuyên ngành Anh - Việt.
650 |aQuản trị chiến lược
700 |aLê Quang Khôi
700 |aNguyễn Văn Dung
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000023104-6
852|bKho mượn|j(7): 3000030832-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/quantrichienluoc_buivandanh/0page0001thumbimage.jpg
890|a10|b41|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000030838 Kho mượn 658.4 B 510 D Sách Tiếng Việt 10
2 3000030837 Kho mượn 658.4 B 510 D Sách Tiếng Việt 9
3 3000030836 Kho mượn 658.4 B 510 D Sách Tiếng Việt 8
4 3000030835 Kho mượn 658.4 B 510 D Sách Tiếng Việt 7
5 3000030834 Kho mượn 658.4 B 510 D Sách Tiếng Việt 6
6 3000030833 Kho mượn 658.4 B 510 D Sách Tiếng Việt 5
7 3000030832 Kho mượn 658.4 B 510 D Sách Tiếng Việt 4
8 1000023106 Kho đọc Sinh viên 658.4 B 510 D Sách Tiếng Việt 3
9 1000023105 Kho đọc Sinh viên 658.4 B 510 D Sách Tiếng Việt 2
10 1000023104 Kho đọc Sinh viên 658.4 B 510 D Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét