Sách tiếng Việt
658 Fr 300 J
Khác biệt để bứt phá /
DDC 658
Tác giả CN Fried, Jason
Nhan đề Khác biệt để bứt phá / Jason Fried, David Heinemeier Hansson
Nhan đề khác Rework
Thông tin xuất bản Tp Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012
Mô tả vật lý 315 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Hansson, David Heinemeier
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000023014-6
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000030622-8
000 00000nam a2200000 4500
00117751
00211
0045314EE29-A0BF-4CF5-BA57-54584397C4C5
005201804051853
008130110s2012 vm| vie
0091 0
039|a20180405185327|bvinhpq|c20130102|dvanpth|y20050915|zhoannq
082 |a658|bFr 300 J
100 |aFried, Jason
245 |aKhác biệt để bứt phá / |cJason Fried, David Heinemeier Hansson
246 |aRework
260 |aTp Hồ Chí Minh : |bTrẻ, |c2012
300 |a315 tr. ; |c21 cm
650 |aQuản trị kinh doanh
700 |aHansson, David Heinemeier
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000023014-6
852|bKho mượn|j(7): 3000030622-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/khacbietdebutpha_jasonfried/page_000thumbimage.jpg
890|a10|b55|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000023014 Kho đọc Sinh viên 658 Fr 300 J Sách Tiếng Việt 1
2 1000023015 Kho đọc Sinh viên 658 Fr 300 J Sách Tiếng Việt 2
3 1000023016 Kho đọc Sinh viên 658 Fr 300 J Sách Tiếng Việt 3
4 3000030622 Kho mượn 658 Fr 300 J Sách Tiếng Việt 4
5 3000030623 Kho mượn 658 Fr 300 J Sách Tiếng Việt 5
6 3000030624 Kho mượn 658 Fr 300 J Sách Tiếng Việt 6
7 3000030625 Kho mượn 658 Fr 300 J Sách Tiếng Việt 7
8 3000030626 Kho mượn 658 Fr 300 J Sách Tiếng Việt 8
9 3000030627 Kho mượn 658 Fr 300 J Sách Tiếng Việt 9
10 3000030628 Kho mượn 658 Fr 300 J Sách Tiếng Việt 10
  1 of 1 
Nhận xét