Sách ngoại văn
302.23
Media systems and communication policies in Latin America /
DDC 302.23
Tác giả CN Guerrero, Manuel
Nhan đề Media systems and communication policies in Latin America / Manuel Guerrero and Mireya Márquez Ramírez,
Thông tin xuất bản New York : Palgrave Macmillan, 2014
Mô tả vật lý 335 P.
Thuật ngữ chủ đề Market Structures
Tác giả(bs) CN Ramírez, Mireya Márquez
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176401
00212
0043A623D9D-50C7-48A7-9E05-C9F676432BD3
005202301111455
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20230111145512|bngavt|y20230111145458|zngavt
082 |a302.23
100 |aGuerrero, Manuel
245 |aMedia systems and communication policies in Latin America / |cManuel Guerrero and Mireya Márquez Ramírez,
260 |aNew York : |bPalgrave Macmillan, |c2014
300 |a335 P.
650 |aMarket Structures
700 |aRamírez, Mireya Márquez
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/300_khoahocxahoi/mediasystemsandcommunication_manuelguerrero/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét