Sách ngoại văn
305.85
Culture and immigration in context :
DDC 305.85
Tác giả CN Briggs, Daniel
Nhan đề Culture and immigration in context : an ethnography of Romanian migrant workers in London / Daniel Briggs and Dorina Dobre.
Thông tin xuất bản New York, NY : Palgrave Macmillan, 2014
Mô tả vật lý 137 P.
Thuật ngữ chủ đề Politics and Immigration
Thuật ngữ chủ đề Some Theoretical Notes
Tác giả(bs) CN Dobre, Dorina
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176400
00212
0044104018F-0EAF-472B-8B5F-ADE2BBE439EB
005202301111435
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230111143521|zngavt
082 |a305.85
100 |aBriggs, Daniel
245 |aCulture and immigration in context : |ban ethnography of Romanian migrant workers in London / |cDaniel Briggs and Dorina Dobre.
260 |aNew York, NY : |bPalgrave Macmillan, |c2014
300 |a137 P.
650 |aPolitics and Immigration
650 |aSome Theoretical Notes
700 |aDobre, Dorina
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/300_khoahocxahoi/cultureandimmigration_danielbriggs/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét