Sách ngoại văn
355.02
Civilian strategy in civil war :
DDC 355.02
Tác giả CN Joshua Barter, Shane
Nhan đề Civilian strategy in civil war : insights from Indonesia, Thailand, and the Philippines / Shane Joshua Barter.
Thông tin xuất bản New York : Palgrave Macmillan, 2014
Mô tả vật lý 253 P.
Thuật ngữ chủ đề Comparisons Mindanao
Thuật ngữ chủ đề Explaining Civilian
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176395
00212
004AE44A656-BF43-4FAD-B459-38259837BA60
005202301101508
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230110150838|zngavt
082 |a355.02
100 |aJoshua Barter, Shane
245 |aCivilian strategy in civil war : |binsights from Indonesia, Thailand, and the Philippines / |cShane Joshua Barter.
260 |aNew York : |bPalgrave Macmillan, |c2014
300 |a253 P.
650 |aComparisons Mindanao
650 |aExplaining Civilian
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/350_hanhchinhcong_khoahocquansu/civilianstrategyincivilwar_shanejoshuabarter/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét