Sách ngoại văn
860.9
Gender and modernity in Spanish literature :
DDC 860.9
Tác giả CN Smith Rousselle, Elizabeth
Nhan đề Gender and modernity in Spanish literature : 1789-1920 / Elizabeth Smith Rousselle.
Thông tin xuất bản New York : Palgrave Macmillan, 2014
Mô tả vật lý 233 p.
Thuật ngữ chủ đề Modern Spanish Subjects
Thuật ngữ chủ đề Spiritual Allusions
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176392
00212
0048B7C8EE9-0D5A-4E48-A2E0-99D37E072DF0
005202301101457
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230110145709|zngavt
082 |a860.9
100 |aSmith Rousselle, Elizabeth
245 |aGender and modernity in Spanish literature : |b1789-1920 / |cElizabeth Smith Rousselle.
260 |aNew York : |bPalgrave Macmillan, |c2014
300 |a233 p.
650 |aModern Spanish Subjects
650 |aSpiritual Allusions
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/800_vanhoc_tutuhoc/860_vanhoctaybannha_bodaonha/genderandmodernity_ elizabethsmithrousselle/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét