Sách ngoại văn
303.48
The customization of science : the impact of religious and political worldviews on contemporary science /
DDC 303.48
Tác giả CN Fuller, Steve
Nhan đề The customization of science : the impact of religious and political worldviews on contemporary science / Steve Fuller, Mikael Stenmark, Ulf Zackariasson
Thông tin xuất bản New York : Palgrave Macmilla, 2014
Mô tả vật lý 215 P.
Thuật ngữ chủ đề Customization of Science
Thuật ngữ chủ đề Customized Science
Tác giả(bs) CN Stenmark, Mikael
Tác giả(bs) CN Zackariasson, Ulf
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176389
00212
0043C408543-0A6B-4ECF-9245-D522DD78E65D
005202301091517
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20230109151726|bngavt|y20230109151713|zngavt
082 |a303.48
100 |aFuller, Steve
245 |aThe customization of science : the impact of religious and political worldviews on contemporary science / |cSteve Fuller, Mikael Stenmark, Ulf Zackariasson
260 |aNew York : |bPalgrave Macmilla, |c2014
300 |a215 P.
650 |aCustomization of Science
650 |aCustomized Science
700 |aStenmark, Mikael
700 |aZackariasson, Ulf
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/300_khoahocxahoi/thecustomizationofscience_stevefuller/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét