Sách ngoại văn
796.334
Female football fans :
DDC 796.334
Tác giả CN Dunn, Carrie
Nhan đề Female football fans : community, identity and sexism / Carrie Dunn
Thông tin xuất bản New York, NY : Palgrave Pivot, 2014
Mô tả vật lý 145 P.
Thuật ngữ chủ đề Childhood to Adulthood
Thuật ngữ chủ đề Relationships within
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176328
00212
004FB03F430-DE66-495D-9B84-DAB696968D4E
005202301050809
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230105080935|zngavt
082 |a796.334
100 |aDunn, Carrie
245 |aFemale football fans : |bcommunity, identity and sexism / |cCarrie Dunn
260 |aNew York, NY : |bPalgrave Pivot, |c2014
300 |a145 P.
650 |aChildhood to Adulthood
650 |aRelationships within
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/700_nghethuat/790_giaitri_nghethuattrinhdien/femalefootballfans_carriedunn/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét