Sách ngoại văn
327.1
The formation of the BRICS and its implication for the United States :
DDC 327.1
Tác giả CN Schaefer, Mark E.
Nhan đề The formation of the BRICS and its implication for the United States : emerging together / Mark E. Schaefer, John G. Poffenbarger
Thông tin xuất bản New York : Palgrave Macmillan, 2014
Thuật ngữ chủ đề Africa Strategy
Thuật ngữ chủ đề Development
Tác giả(bs) CN Poffenbarger, John G.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176312
00212
0047CBC3B48-216F-4375-88EA-AE083AD6B7A0
005202301041549
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230104154906|zngavt
082 |a327.1
100 |aSchaefer, Mark E.
245 |aThe formation of the BRICS and its implication for the United States : |bemerging together / |cMark E. Schaefer, John G. Poffenbarger
260 |aNew York : |bPalgrave Macmillan, |c2014
650 |aAfrica Strategy
650 |aDevelopment
700 |aPoffenbarger, John G.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/320_chinhtrihoc/theformationofthebrics_markeschaefer/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét