Sách ngoại văn
305.5
Homeless lives in American cities :
DDC 305.5
Tác giả CN Webb, Philip
Nhan đề Homeless lives in American cities : interrogating myth and locating community / Philip Webb.
Thông tin xuất bản New York : Palgrave Macmillan, 2014
Mô tả vật lý 275 P.
Thuật ngữ chủ đề Consolidating Homelessness
Thuật ngữ chủ đề Transforming Homelessness
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176307
00212
0042B926CE4-0541-427A-B80E-B719833533A8
005202301041511
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230104151145|zngavt
082 |a305.5
100 |aWebb, Philip
245 |aHomeless lives in American cities : |binterrogating myth and locating community / |cPhilip Webb.
260 |aNew York : |bPalgrave Macmillan, |c2014
300 |a275 P.
650 |aConsolidating Homelessness
650 |aTransforming Homelessness
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/300_khoahocxahoi/homelesslivesinamericancities_philipwebb/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét