Sách ngoại văn
362.77569
Growing up in poverty :
DDC 362.77569
Tác giả CN Bourdillon, Michael
Nhan đề Growing up in poverty : findings from young lives / Michael Bourdillon, Jo Boyden
Thông tin xuất bản Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2014
Mô tả vật lý 294 P.
Thuật ngữ chủ đề Everyday Experiences
Thuật ngữ chủ đề Mother’s Psychosocial Skills
Tác giả(bs) CN Boyden, Jo
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176304
00212
0040874D11A-CF89-48D5-A966-AB80046C8D95
005202301041457
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230104145731|zngavt
082 |a362.77569
100 |aBourdillon, Michael
245 |aGrowing up in poverty : |bfindings from young lives / |cMichael Bourdillon, Jo Boyden
260 |aHoundmills, Basingstoke, Hampshire : |bPalgrave Macmillan, |c2014
300 |a294 P.
650 |aEveryday Experiences
650 |aMother’s Psychosocial Skills
700 |aBoyden, Jo
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/growingupinpoverty_michaelbourdillon/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét