Sách tiếng Việt
005
Internet of things cho người mới bắt đầu /
DDC 005
Nhan đề Internet of things cho người mới bắt đầu / IOT Maker Việt Nam
Thông tin xuất bản Tp Hồ Chí Minh
Mô tả vật lý 161 tr.
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ lập trình C/C++.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001175300
00211
00439CEB25C-752B-41F7-BF9D-91BB02FB241F
005202212011506
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221201150636|zngavt
082 |a005
245 |aInternet of things cho người mới bắt đầu / |cIOT Maker Việt Nam
260 |bTp Hồ Chí Minh
300 |a161 tr.
650 |aNgôn ngữ lập trình C/C++.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/intretingdanhchonguoimoibatdau_iotmakerviệt nam/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét