Bài báo tạp chí
Thu hút FDI vào tỉnh Bình Dương: Thực trạng và giải pháp /
Tác giả CN Trần Thị Mỹ Linh
Nhan đề Thu hút FDI vào tỉnh Bình Dương: Thực trạng và giải pháp / Trần Thị Mỹ Linh
Mô tả vật lý Tr.99-101
Từ khóa tự do Bình Dương
Từ khóa tự do Thu hút FDI
Nguồn trích Kinh tế và dự báo - Số: 11 Năm: 2022-4
000 00000nab#a2200000ui#4500
001175299
00221
004139EA4D6-9798-4D8D-90AA-0865EE3531EE
005202212011431
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20221201143252|zoanhntk
100 |aTrần Thị Mỹ Linh
245 |aThu hút FDI vào tỉnh Bình Dương: Thực trạng và giải pháp / |cTrần Thị Mỹ Linh
300 |aTr.99-101
653 |aBình Dương
653 |aThu hút FDI
773 |tKinh tế và dự báo |d2022-4|i11
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét