Bài báo tạp chí
Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên /
Tác giả CN Đàm Thanh Thủy
Nhan đề Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên / Đàm Thanh Thủy
Mô tả vật lý Tr.87-90
Từ khóa tự do Thái Nguyên
Từ khóa tự do Xuất khẩu hàng hóa
Nguồn trích Kinh tế và dự báo - Số: 11 Năm: 2022-4
000 00000nab#a2200000ui#4500
001175296
00221
0046EE59BD1-634C-413D-894E-609DCEBDBD2F
005202212011428
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20221201143036|zoanhntk
100 |aĐàm Thanh Thủy
245 |aĐẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên / |cĐàm Thanh Thủy
300 |aTr.87-90
653 |aThái Nguyên
653 |aXuất khẩu hàng hóa
773 |tKinh tế và dự báo |d2022-4|i11
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét