Bài báo tạp chí
Tự chủ đại học: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam /
Tác giả CN Phạm Thị Thùy Dương
Nhan đề Tự chủ đại học: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam / Phạm Thị Thùy Dương
Mô tả vật lý Tr.79-81
Từ khóa tự do Tự chủ đại học
Nguồn trích Kinh tế và dự báo - Số: 11 Năm: 2022-4
000 00000nab#a2200000ui#4500
001175294
00221
00498FD45EF-8F44-4F12-9B77-8BEA3F2D7D88
005202212011427
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20221201142859|zoanhntk
100 |aPhạm Thị Thùy Dương
245 |aTự chủ đại học: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam / |cPhạm Thị Thùy Dương
300 |aTr.79-81
653 |aTự chủ đại học
773 |tKinh tế và dự báo |d2022-4|i11
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét