Bài báo tạp chí
Quản trị danh mục cho vay của ngân hàng thương mại: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 /
Tác giả CN Lê Nam Long
Nhan đề Quản trị danh mục cho vay của ngân hàng thương mại: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 / Lê Nam Long
Mô tả vật lý Tr.75-78
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Quản trị danh mục cho vay
Nguồn trích Kinh tế và dự báo - Số: 11 Năm: 2022-4
000 00000nab#a2200000ui#4500
001175293
00221
00451E6602D-7D1A-46B8-A86E-9DF6F82F53AE
005202212011426
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20221201142826|zoanhntk
100 |aLê Nam Long
245 |aQuản trị danh mục cho vay của ngân hàng thương mại: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 / |cLê Nam Long
300 |aTr.75-78
653 |aNgân hàng thương mại
653 |aQuản trị danh mục cho vay
773 |tKinh tế và dự báo |d2022-4|i11
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét