Sách ngoại văn
005
Computer and Information Security Handbook /
DDC 005
Tác giả CN Vacca, John R.
Nhan đề Computer and Information Security Handbook / John R. Vacca
Lần xuất bản 3rd Edition
Thông tin xuất bản Morgan Kaufmann, 2017
Mô tả vật lý 1734 P.
Thuật ngữ chủ đề Computer Network Security
Thuật ngữ chủ đề Computer Networking
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174944
00212
004A8F5DEF8-092B-4E29-9163-B476D99163B8
005202211241607
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20221124160724|zngavt
082 |a005
100 |aVacca, John R.
245 |aComputer and Information Security Handbook / |cJohn R. Vacca
250 |a3rd Edition
260 |bMorgan Kaufmann, |c2017
300 |a1734 P.
650 |aComputer Network Security
650 |aComputer Networking
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/computerandinformationsecurity_johnrvacca/0page_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét