Sách ngoại văn
621
Carefully to carry :
DDC 621
Tác giả CN Milles, Thomas
Nhan đề Carefully to carry : Consolidated edition 2018 / Thomas Milles
Thông tin xuất bản UK P&I Club, 2018
Mô tả vật lý 609 p.
Thuật ngữ chủ đề General Container Operations
Thuật ngữ chủ đề Measurement Using
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174940
00212
00425628875-DBA4-4BA3-81C1-D85B96C06DBE
005202211241536
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20221124153544|zngavt
082 |a621
100 |aMilles, Thomas
245 |aCarefully to carry : |bConsolidated edition 2018 / |cThomas Milles
260 |bUK P&I Club, |c2018
300 |a609 p.
650 |aGeneral Container Operations
650 |aMeasurement Using
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/carefullytocarry_thomasmiller/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét