Sách ngoại văn
005
AI for Game Developers :
DDC 005
Tác giả CN Bourg, David M.
Nhan đề AI for Game Developers : Creating Intelligent Behavior in Games / by David M. Bourg, Glenn Seemann
Lần xuất bản 1st Edition
Thông tin xuất bản O'Reilly Media, 2014
Mô tả vật lý 463 p.
Thuật ngữ chủ đề Artificial Intelligence & Semantics
Thuật ngữ chủ đề Computer & Video Game Design
Thuật ngữ chủ đề Game Programming
Tác giả(bs) CN Seemann, Glenn
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174939
00212
00407554E74-0B7D-49BE-ABCF-672DCE37F87F
005202211241515
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20221124151434|zngavt
082 |a005
100 |aBourg, David M.
245 |aAI for Game Developers : |bCreating Intelligent Behavior in Games / |cby David M. Bourg, Glenn Seemann
250 |a1st Edition
260 |bO'Reilly Media, |c2014
300 |a463 p.
650 |aArtificial Intelligence & Semantics
650 |aComputer & Video Game Design
650 |aGame Programming
700 |aSeemann, Glenn
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/aiforgamedevelopers_ davidmbourg/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét