Sách ngoại văn
005.73
Data Structures and Algorithms Made Easy :
DDC 005.73
Tác giả CN Karumanchi, Narasimha
Nhan đề Data Structures and Algorithms Made Easy : Data Structures and Algorithmic Puzzles / Narasimha Karumanchi
Lần xuất bản 5th ed.
Thông tin xuất bản CareerMonk Publications, 2016
Mô tả vật lý 412 P.
Thuật ngữ chủ đề C Programming Language
Thuật ngữ chủ đề Computer Programming Languages
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174937
00212
0042AC5EF6C-BE30-4315-88AF-44530C964F7A
005202211241502
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20221124150223|zngavt
082 |a005.73
100 |aKarumanchi, Narasimha
245 |aData Structures and Algorithms Made Easy : |bData Structures and Algorithmic Puzzles / |cNarasimha Karumanchi
250 |a5th ed.
260 |bCareerMonk Publications, |c2016
300 |a412 P.
650 |aC Programming Language
650 |aComputer Programming Languages
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/datastructuresandalgorithms5thed_narasimhakarumanchi/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét