Sách ngoại văn
624
Tall Building Foundation Design /
DDC 624
Tác giả CN Poulos, Harry G.
Nhan đề Tall Building Foundation Design / Harry G. Poulos
Lần xuất bản 1st Edition
Thông tin xuất bản CRC Press, 2017
Mô tả vật lý 562 p.
Thuật ngữ chủ đề Civil Engineering
Thuật ngữ chủ đề Earthwork Design Engineering
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174889
00212
0041890C6B1-0E9C-43DF-A5A3-39EDA97D4F03
005202211240949
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20221124094832|zngavt
082 |a624
100 |aPoulos, Harry G.
245 |aTall Building Foundation Design / |cHarry G. Poulos
250 |a1st Edition
260 |bCRC Press, |c2017
300 |a562 p.
650 |aCivil Engineering
650 |aEarthwork Design Engineering
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/tallbuildingfoundationdesign_ harryg poulos/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét