Sách ngoại văn
621
Electricity, Magnetism and Electromagnetic Theory /
DDC 621
Tác giả CN Mahajan, Prof Shobhit
Nhan đề Electricity, Magnetism and Electromagnetic Theory / Prof Shobhit Mahajan, Prof S Rai Choudhary
Thông tin xuất bản Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2012
Mô tả vật lý 608 P.
Thuật ngữ chủ đề Magnetic Properties of Matter
Thuật ngữ chủ đề Maxwell’s Equations
Tác giả(bs) CN Choudhary, Prof S Rai
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174877
00212
004A71FA745-A04B-4D6A-9C01-850D646EC1D5
005202211240913
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20221124091322|zngavt
082 |a621
100 |aMahajan, Prof Shobhit
245 |aElectricity, Magnetism and Electromagnetic Theory / |cProf Shobhit Mahajan, Prof S Rai Choudhary
260 |bTata McGraw Hill Education Private Limited, |c2012
300 |a608 P.
650 |aMagnetic Properties of Matter
650 |aMaxwell’s Equations
700 |aChoudhary, Prof S Rai
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/electricitymagnetismandelectromagnetic_profshobhitmahajan/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét